Patlamadan Korunma Dokümanı

 

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde işveren tarafından Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmalıdır.

Patlamadan korunma dokümanı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı ifade eder.  Patlayıcı ortam, Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımıdır.

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerler, bu Yönetmeliğe göre tehlikeli kabul edilir.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gereken örnek işyerleri;

 • Doğalgaz dolum istasyonları,
 • Boyahaneler,
 • Tehlikeli gaz veya toz depolama tankları
 • LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri,
 • Un Üretim alanları,
 • Basınçlı yanıcı gaz tüpü kullanılan yerler
 • Akü Şarj İstasyonları,
 • Boya ve Tiner İşleri,
 • Kimyevi Tahlil Laboratuvarları,
 • Matbaalar,
 • İlaç üretim endüstrisi,
 • Yanıcı kimyasal madde kullanılan yerler.

Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır. Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşullar yerine getirilir. Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.

DURU OSGB Uzman kadrosuyla, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamı ve EN 60079-10-1, EN 60079-10-2 Standartları çerçevesinde; Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama hizmeti vermektedir.