AB sürecinde çevre, kalite, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarında hızlı ve kapsamlı değişiklikler olmaktadır. Bu konudaki gelişmelerinin izlenebilmesi ve yapılacak çalışmalarda yararlanılması amacıyla sitemizde MEVZUAT bölümü oluşturulmuştur. Görüş ve önerilerinizle daha da zenginleşecek olan MEVZUAT bölümümüzün önemli bir eksikliği gidereceği inancıyla katkılarınızı bekliyoruz.

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası       : www.tbmm.gov.tr/anayasa
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi       : www.casgem.gov.tr
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı       : www.cimer.gov.tr/
TSE-Türk Standartları Enstitüsü       : www.tse.org.tr
DIE Devlet İstatistik Enstitüsü       : wwww.tuik.gov.tr
TÜRKAK       : www.turkak.org.tr
ISO-International Organization for Standardization       : www.iso.org
UKAS-United Kingdom Accreditation Service       : www.ukas.org
IRCA-Premier Organization for Certifiying Auditors       : www.irca.org
KOSGEB       : www.kosgeb.gov.tr
Çevre ve Orman Bakanlığı       : www.cevreorman.gov.tr
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı       : www.calisma.gov.tr
T.C. Sağlık Bakanlığı       : www.saglik.gov.tr
Resmi Gazete       : www.resmigazete.gov.tr
Türk Metal İşverenler Sendikası       : www.mess.org.tr

 

 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE BAĞLI OLARAK ÇIKARTILAN YÖNETMELİKLER