İşyeri hekiminin en önemli görevi; işverene, iş sağlığı konusunda rehberlik edip, sağlık risklerini değerlendirmektir.
Uzman hekim kadromuz, çalışanların iş ve iş riskine bağlı gelişebilecek sağlık sorunlarından korunmaları için hizmetinizde. Meslek hastalıklarının, kazalara bağlı yaralanmaların ve maluliyetlerin önlenmesi için çalışır. Görev yaptığı işyerlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışan sağlığının ve sağlık bilincinin geliştirimesi konusunda çalışmalar yürütüp, çalışanların periyodik ve poliklinik muayenelerini yapar.

İşyeri Hekimliği
• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
• Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
• İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
• Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
• İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
• Yıllık çalışma planı hazırlamak

İŞYERİ HEKİMİ veya Genel Sağlık Personeli İhtiyaclarınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz…