İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

İşyerlerinde, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan, çalışanları korumak ve onlara daha iyi bir çalışma ortamı sağlayabilmek adına yapılan bilimsel ve sistemli çalışmaların tümüdür.

30.06.2012 den önce 4857 sayılı İş Kanununun içinde bir bölüm olarak ele alınan İş Sağlığı ve Güvenliği, 6331 sayılı kanunla ilk defa tek başına müstakil bir kanun olarak düzenlenmiştir.​ İşyerlerinde, iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

KANUN KAPSAMI

6331 sayılı kanun ile kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alınmıştır. Bu kapsama çırak ve stajyerler de dahil edilmiştir. 

İŞ  SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TEMEL AMACI

Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
Çalışma verimini arttırmak,

İSG eksik olursa;
İnsanlar (fiziksel ve ruhsal olarak), çevre, üretim ve ekonomi zarar görür​ .

TEŞEKKÜRLER.  


İSG STAJYERİ
Fatih YILMAZ